อาจารย์แพทย์ จักษุวิทยา


นพ.ทรงกลด นพเกล้านำโชคชัย


นพ.นเรศ พินิจราชกิจ


พญ.ศรินทิพย์ ทองซิว


พญ.ชมพูนุท คูณาวิกติกุล


พญ.ญาณภา อินทจักร


นพ.ตอง นิรุกติศานต์


นพ.ทันที ศรีสุขคำ