วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 9.30น. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริงพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Track) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

2019-08-20 | 893 view(s)