วันอังคารที่ 24 กันยายน เวลา13.00น. นพ.ไชยเวช ผอ.รพ. เป็นประธานใน งานวันมหิดล 24 กันยายน ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์

2019-09-25 | 622 view(s)