วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ พร้อมกล่าวอาศิรวาทและร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพ

2019-10-18 | 37 view(s)