วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เวลา 9.00น. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดย Mrs.Hikari Morikawa ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยฯ 2

2020-01-19 | 465 view(s)

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เวลา 9.00น. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดย Mrs.Hikari Morikawa ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยฯ 2