วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12.30 น. ภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัด workshop perineal repair ณ ห้อง Skill Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-02-17 | 663 view(s)