การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว”

2013-10-25 | 898 view(s)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” ให้แก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์แพทย์ฯ วันที่ 27 ก.ค. 2556 โดยมี พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ เป็นประธานเปิด