กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "จำลองการตรวจศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ"

2013-12-11 | 837 view(s)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "จำลองการตรวจศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ" 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ฯ