กิจกรรม "ค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชนบท" ประจำปีการศึกษา 2556

2013-12-11 | 825 view(s)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจัดกิจกรรม "ค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชนบท" ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิการยย 2556