วันจันทร์ที่ 27 เมษายน เวลา 14.00น. นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ประชุมการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมทบ ครั้ง1/2563 video conference ผ่าน zoom cloud meetings ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-04-27 | 778 view(s)