วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556

2013-12-11 | 765 view(s)
พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำคณะอาจาย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย