พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

2020-05-07 | 684 view(s)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด- 19 โดยโรงพยาบาลฯ จัดให้มีพิธีรับมอบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Bennett รุ่น 840 พร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้งานจำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume Control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องรับบริการ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระกรุณาต่อโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงซึ่ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทาน ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป