ต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก

2020-05-18 | 671 view(s)

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.45 น. นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการใหม่ พร้อมกันนี้ ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้เกียรติแนะนำตัวและร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก