วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ระบบราชการในสาธารณสุข" ในการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" จังหวัดเชียงรายณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

2020-05-19 | 665 view(s)