วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 14.00น. ประชุมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในสถาณการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุมตึกขาว อาคารศูนย์แพทยฯ 2

2020-05-19 | 535 view(s)