วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล"

2020-06-09 | 482 view(s)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์