วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เป็นประธานกรรมการการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2563 รอบที่ 2 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ2

2020-06-28 | 539 view(s)