วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯประชุมแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2020-06-28 | 646 view(s)