วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา8.30น.พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ รองผอ.ศูนย์แพทยฯฝ่ายประเมินผล เป็นผู้ควบคุมการสอบ MEQ MCQ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ (รอบที่1) ของนศพ. ชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563 แบบonline ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ศูนย์แพทยฯลำปาง ณ ห้องคอมฯ อาค

2020-06-28 | 529 view(s)