วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯประชุมการบริหารจัดการโครงการ / วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบของการเงินณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2020-06-28 | 401 view(s)