วันอังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 9.30น. จัดสอบ OSCE แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

2020-06-28 | 449 view(s)