วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.30น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาจิตเวช ณ ห้องเขียวมะกอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2020-06-28 | 615 view(s)