วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 11.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ สำรวจความพร้อม เตรียมเปิดบริการศูนย์ออกกำลังกาย ลายกีฬา 77 ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2020-06-28 | 605 view(s)