วันพฤหัสบดีที่​ 25​ มิถุนายน​ เวลา​ 13.30​ น.​ การสอบ​ summative​ (MCQ) แพทย์ประจำบ้าน​ สาขาเวชศาสตร์​ฉุกเฉิน​ คุมสอบโดย​ นพ.ธิติกรณ์​ เชื้อเมืองพาน​ ณ​ ห้องคอมพิวเตอร์​ ห้องสมุด​ อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-06-28 | 528 view(s)