วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS:Advance Cardiovascular Life Support วันที่2 ให้แก่ แพทย์ใช้ทุนประจำปี 2563 ณ ห้องบรรยายชั้น2 อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-06-28 | 421 view(s)