วันพฤหัสบดีที่2กรกฏาคม2563 เวลา9.00น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการรพ.เชียงรายฯ พร้อมคณะผู้บริหารรพ. และคณะผู้บริหารศูนย์แพทยฯ เข้าต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ณ ห้องประชุม9A อาคา

2020-07-08 | 462 view(s)