วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ. จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯและคณะกรรมการศูนย์แพทยฯ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชาน

2020-07-10 | 437 view(s)