วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยฯ มช. และศูนย์แพทยฯลำปาง ออนไลน์ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพท

2020-07-16 | 692 view(s)