วันพุธที่ 22 ก.ค.63 เวลา 8.30 น. ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมเข้าอบรม เตรียมความพร้อม นศพ.ปี4 ก่อนขึ้นชั้นคลินิค ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-07-22 | 566 view(s)