วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00น. ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-08-04 | 565 view(s)