วันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2563 เวลา8.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ รองผอ.ศูนย์แพทยฯ ฝ่ายประเมินผล เป็นอาจารย์ควบคุมการสอบ MCQ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ (รอบที่3) นศพ.ชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ EXAM.CMU ร่วมกับคณะแพทย์มช.และศูนย์แพทยฯลำปาง ณ ห้องคอมพ

2020-09-15 | 510 view(s)