การอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาฯ ปี 2557

2014-05-20 | 960 view(s)
ศูนย์แพทยฯ นำโดย นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.พะเยาและ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ ร่วมต้อนรับแพทย์ใหม่ทั้ง 6 คน และทันตแพทย์ทั้ง10คน สู่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bitec) ในวันที่ 1-2 เม.ย. 57