วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ณ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

2020-09-24 | 634 view(s)