วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงพยาบาลเชียงรายฯ หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีวางพวง

2020-09-24 | 762 view(s)