สรุปผลการดำเนินงาน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)2014

2014-05-20 | 1411 view(s)
ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ นำโดย นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผอ.รพ.เชียงรายฯ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ นพ.สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล ที่ปรึกษาศูนย์แพทยฯ พร้อมคณะอาจารย์แพทย์ และอ.ประเสริฐ กันธะวัง ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม พร้อมคณะกรรมการ แบะอาจารย์ผู้ร่วมโครงการodod ร่วมเข้าประชุมสรุปโครงการodod 2014 และ ร่วมยินดีกับนักเรียนโครงการodod ทั้ง 8 คน