วันอังคารที่ 6 เมษายน 64 เวลา 09.30 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วมพิธี ณ

2021-04-06 | 13 view(s)

วันอังคารที่ 6 เมษายน 64 เวลา 09.30 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ