วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

2022-06-09 | 368 view(s)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก