กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับน้องใหม่

2014-05-21 | 1023 view(s)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดงานเลี้ยงสืบสานวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะใหม่และส่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะเก่าในชื่องาน "อบอุ่นหัวใจ๋ โฮงยาไทยบ้านเฮา" ในวันที่ 27 เม.ย. 57