วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเสม พริ้ง พวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2022-09-23 | 345 view(s)

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมเสม พริ้ง พวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์