วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและป

2022-11-23 | 216 view(s)

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น.
พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย
พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ