วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา11.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ พร้อมคณะอาจารย์ร่วมออกข้อสอบและพิจารณาข้อสอบ ตามโครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านการวัดประเมิน การออกข้อสอบ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่6” ณ โรงแรมไชยนารายณ์ จังหวัดเชียงราย

2022-11-23 | 8 view(s)

วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา11.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ พร้อมคณะอาจารย์ร่วมออกข้อสอบและพิจารณาข้อสอบ ตามโครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านการวัดประเมิน การออกข้อสอบ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่6” ณ โรงแรมไชยนารายณ์ จังหวัดเชียงราย