ภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ 1/2557

2014-08-29 | 1158 view(s)
ศูนย์แพทยฯ นำโดย นายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล ที่ปรึกษาด้านบริหารและวิชาการ ศูนย์แพทย์ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4-5-6เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่1/2557 เรื่อง ART & Medicine เติมเต็มชีวิต ด้วยศิลปะ ณ วัดร่องขุ่น วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 เป็นวิทยากร