กิจกรรมค่ายODOD2014

2014-09-16 | 1044 view(s)
ศูนย์แพทยฯ นำโดย แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ และ นายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล ที่ปรึกษาด้านบริหารและวิชาการ ศูนย์แพทย์ฯ นำตัวแทนอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4-5และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯพานักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน(การคัดเลือกครั้งที่1)ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเจตคติ(การคัดเลือกครั้งที่2) ณ ริมจันรีสอร์ท ในวันที่ 6-7 กันยายน 2557