โครงการสายใยสัมพันธ์สวนดอก สู่เชียงราย 10-12 ตุลาคม 2557

2014-10-22 | 1346 view(s)
ศูนย์แพทย์ฯ จัดกิจกรรมสายใยสัมพันธ์สวนดอก สู่เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 โดยมีนพ.ยอดชาย ปลอดอ่อน รองผู้อำนวยการฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิด พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ นพ.สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล ที่ปรึกษาศูนย์แพทย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4และชั้นปีที่5 เป็นพี่เลี้ยง