กิจกรรม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระตำหนักดอยตุง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

2014-10-22 | 1522 view(s)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยนางสาวโสภิตา ขันแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์ฯ นำตัวแทนนักศึกษาแพทย์และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องใน วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นวันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระตำหนักดอยตุง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557