กิจกรรม การอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่13-14 ธันวาคม 2557

2014-12-26 | 1014 view(s)
ศูนย์แพทย์ฯ นำโดย นพ.สุภชัย บุญยัง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่13-14 ธันวาคม 2557