ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหิดล" 24 กันยายน 2559

2016-09-26 | 1917 view(s)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหิดล" 24 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงราย เป็นประธาน ณ ลานกีฬา 77 ปี อนุสรณ์