ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Inclusive Track ณ ห้องประชุม D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

2018-08-21 | 1534 view(s)

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30 น. แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Inclusive Track ณ ห้องประชุม D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม