วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. พญ.ศิรินิภา อินทรพานิช รองผอ.ฝ่ายพรส. รพ.เชียงรายฯเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ "วันมหิดล" ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ

2018-09-26 | 973 view(s)

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. พญ.ศิรินิภา อินทรพานิช รองผอ.ฝ่ายพรส. รพ.เชียงรายฯเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ "วันมหิดล" ณ ลานกีฬา77ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ