ท่านผอ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการค่ายติวโครงการมหาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"ณ ห้องประชุมตึกขาว อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 2

2018-10-03 | 1147 view(s)

ท่านผอ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการค่ายติวโครงการมหาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"ณ ห้องประชุมตึกขาว อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 2